Av TOBIAS BURNESSON
Bild: SVT
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

LÅTER
TUPPIGT
ÖVERENS-
KOMMET
ÄR
SCOUT
PLATSER
MED DISK
FISKNÄT
BÖNA
GENOM-
FÖRS
MED NÅL
VÄNSTER-
OCH
HÖGER-
KROKAR
BÅL
SÄGER
TRÄGEN
AV HÖG
SVÅRIG-
HETS-
GRAD
KAN MAN
HITTA
GOLFEN
I?
EN MAN
HERAL-
DISK
BLOMMA
SPELA
ROLL
MELLAN
SO OCH
TI
JET
MÖRK I
TONEN
SVETTAS
I SAUNA
ÄGA
TROMB
AV
STÖRRE
SLAG
GICK
UPPÅT
GUTEN
SJUNGA
MED
ANDRA
HAR DET
VÄL FÖR-
SPÄNT?
AVSTAMP
UR-
STOR-
HET
BÄRPÅSE
LOTT I
LIVET
FULL-
KOMLIGA
DEL AV
LÄKTARE