Av TOBIAS BURNESSON
Bild: SHUTTERSTOCK
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

LEJON-
ÖRN
VÅLLA
SPÅR
AV SÅR
SÅS I
JORD
HEMSIDA
BUGGA
UPP-
MUNT-
RADE
AV-
SÄTTA
SOM EN
BAKAD
DRÖM
GÖRA
MOS AV
NÅGOT
DUST
KLABBAR
SOM GÅR
UPP I
RÖK
KRATTA
IMORGON
ÄR EN
ANNAN
KRING-
FLACKAN-
DE
DET ÄR
ELD-
FÄNGT
SAL
MILJÖ-
PARTIET
500
DEN
RÄKNAS
VID VAL
TES
HEN KAN
FÄLLA
GROVT
GRUS
ONKEL
SAM
FÖR-
STÄRKER
INTE
FARVÄL
ÖBERG
AV VI
VÄDER
ÖVER
TID
HEN KAN
BEHÖVA
LÄGGA PÅ
ETT KOL
HAN
STYR EJ
LÄNGRE
I MOSKVA