Av TOBIAS BURNESSON
Bild: Felix Lind/Thelma & Louise
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

SKAL
FRÅN
SÄDES-
KÄRNOR
ÄR SOM-
LIGA IN-
TOLERAN-
TA MOT
GÖR
DET
SOM
STÖR
NARR
SÄTTA
SAMMAN
GE TIPS
ÄR DET
SOM
DALAR
SEGT
VIRKE
KAN
HÖRAS I
RÄTT
LÖNER
GJORDE
HÄR DÄR
DEN VAR
AKTIV
UPP-
KOMST
MESIG
FÅGEL
UTVECK-
LINGS-
RIKT-
NING
GÖR SIG
DET SOM
GÅR
FRAMÅT
GADD
PIMPLA
ANNAT
ÄN ÖL
GOTT
TILL
SILL
DUNKEL
STÄLLA
PÅ LED
VÄLSMA-
KANDE
DEN ÄR
"EGEN-
DOM"-LIG
FJUTTA
TA MED
KAJAN
BÖR HA
STYR PÅ
LAND OCH
RIKE
OSALIGA
IRRAR
KARL
FRÅN
MORA
GÅS I
RING