Av TOBIAS BURNESSON
Bild: ??
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

DEN AV-
HANDLAR
NÅGOT
KORT
GEN-
LJUDA
LOKAL
I SKOLA
SLOG
PH MED
MELLAN
DAGAR
OM-
ARBETAD
LÅT-
VERSION
ASK-
UNGE-
MÅL
NÅGOT
ÄVEN
LEJON
FÖLJER
DRA I
SMUT-
SEN
KVINNA
OCH
POLIS-
SLANG
DEN KAN
LÄMNA
ÄRR
KAGGE
BÖR
MAN
OLLE
I GRIND
LACK-
SKADA
HÄNG-
KRUKA
LADE
HÅRET ÅT
SIDAN
KVIGAN
AVISA
KÖRA
OCH
YXA
LIVSTID
FÖRSMÅ
500
MINNE
I DATOR
PH-
HIT
TUMMAS
DET PÅ
SLADDAR
I TRASSEL
VANN PH
MELODI-
FESTIVA-
LEN MED
PRISA-
DES
PH MED
2004
TILL-
TALA
SOM EN
SIFFRA
UTE-
SLUTER
INGET
KAN VARA
SVÅR
ATT HÅL-
LA REN
FORM-
GIVNA
DRAGO-
MIR

TOPPEN
DALA-
KARLEN
NÅLMÅL
LAGET
VRED NU
OCH I
ALLMÄN-
HET
SAK SOM
ÅTERGER
EFTER
LUNCH
STEN-
HÖGS-
GRAV
KOMMER
PH FRÅN
SKOTTET
I MARKEN
HÖRDE
HEMMA I
UNDER-
JORDEN
GÖR
GLAD
DRAG-
DJUR
TALE-
SÄTTS-
TAL
RENMAT
TÄT
HURSA
LÅN-
GIVARE
VISSNA-
DE
I KLAN-
NAMN
JASÅ
KART-
BÄRA-
REN
SLITA
MED
TRASAN
IVÄG
HÖG-
RÖSTAD
UNDER
ISEN
EBBA
UT
RYKT-
BARA
GENES
SPÅR
OCH
ALBUM
AV PH
LÄGGS
DAMM-
NÄRA
VIRKE
KARPAR
NÄRIG
HON DEN
MINSTA
GÖRA
SKÅROR

RAKA
VÄGEN
PYSA
ESTET-
TV
PH LETT
NI
SOCKER-
FRI
HAJ-
SYSSLA
SÄGS
MAN
ALLTID
KOMMA
HUVUD-
KRAN
RED-
SKAP
SN
GRÄDDA
WEISE
MALLEO-
LEN
FRÄTA
BILDER
VI-
FORM
KAN MAN
HÖRA I
HAGEN
VEKA
BO
UNDER
JORDEN
ÖRING
HÅLLER
PÅLITLIG
BEFARA
VIRKE
DEN GAV
INTE
VINST
YT-
MÅTT
BYGRÄNS
KAN MAN
SE PÅ
GLOBEN
HEM
HÖG
BRITT
HADE
MÅL
I MUN
FATTAS
EXIT
RYSK
KEJSARE
SVINIG
TYP
MYNTAS
I
JAPAN
GÅR NÄR
MAN ÄR
NAIV PÅ
RIKTIGT
ÄR
GIFT
STRÖG
SISTA
MÅNADEN
FÖR
HAVANDE
OVAN
CAMPA-
RE
GOD-
TROGNA
KURORT
VAR
GAMMAL
TIDIGARE
HO
DRA
RUNT
SYRLIG
KÄNGA
TVÄR-
SLÅ