Av TOBIAS BURNESSON
Bild: ??
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

BRÄCK-
LIG?
KALLAS
BIO-
SUCCÉN
R SPELA-
DE FÖR-
SVINNAN-
DE I HELT
KORT
GÖR
FRIHETS-
GUDIN-
NANS HY
KRÄK-
LAN
ÄR EN
ZEDONG
BÖNA I KYRKAN
ORGAN SOM ÄR
LIKT EN BÖNA
VAR R I
RENA
RAMA
ROLF
DÄR
SER
MAN!
GLÄDJE-
YRA
HÖRS
OM IGEN
PROGRAM
R VALTS
TILL
VÄRL-
DENS
ROLI-
GASTE
MAN I
YNGRE
ELLER
ÄLDRE
STEN
IN-
FORMA-
TIONS-
TEKNIK
SÄNG
VÅGOR
VAGGAR
VÄLDIGT
BEGÅ-
VADE
BARNENS
VÄN R VAR
VÄN MED
PÅ TV
TRO SIG
KUNNA
UR-
SKILJA
KRASS-
LIGHET
LJUS-
LÄRA
VINNA-
RES PRIS
GALEN-
SKAP
NÄR MAN
ÅKER
DIT
MORRANS
KÄRESTA
R
SPELAR
SPANN-
MÅL
OTÄCKT
EFTER-
TRAKTAR
ÖNSKE-
DRÖM
VISS
TYP AV
KISSE
SKÄRET
HAR SINA
FLAMMOR
VILJA TA
TILLBAKA
MAMMA
FENA
SÖKER

NÄTET
KAR
ÖMKAN
LOTTA-
GRUPP
FÖR-
STRÖTT
LÅTA SOM
EN BEBIS
FAT-
REST
GLOBAL
TÄVLING
SÖNDER-
FALLA
KAN MAN
MED KAP
KVINNO-
NAMN
KANT-
SPELARE
FRUKT-
SAM-
LINGEN
GENKOPIA
TILL-
TALANDE
TILL
SÄTTET
HA
SES
MÅLLÖS
POETISK
BOYE
KONTORS-
CHEF
ÄR MATT
SCHACK-
SPELARE
LASTER
TAR
FINARE
SELAR
OXAR
GÖRA
MÅL
ÄVEN
OSTARK
UT-
STÖTER
ÅSNA
LITEN FILM
OM EN-
SAMHET
MED R I
GRUPP
R ÄR EN
VÄSENT-
LIG DEL AV
HAFT I
SITT
FÖRRÅD
SKOPA
BLIXTAR
OCH
DUNDER
INTILL
DET RÖDA
FINNS I
MOSKVA
PÅMIN-
NANDE
OM
SPRÅKA
DEN SLU-
TAR ILLA
HUVUD-
BEN
NATT-
FLYGARE
HÄVER
LAGER
SLAM
ÖVER-
JÄST
ÖL
DANS-
BAND R
ÄR FRONT-
FIGUR I
SÄNKT D
STÖD
VID
PLÅTNING
TJÄNSTE-
GRADEN
SPÅ
ÄR VAR-
DAGEN
FÖR
MÅNGA
BALLA
GÖR SKÅP-
STÄLLA-
RE
UR
HELA
SPÅR
VÄXEL-
STRÖM
SMUTSAR
NER
ÖGON-
BLICKLIG
FÖRMÅGA
DAMNAMN
SYRE
DEN KAN
INJI-
CERA
CAPONE
ÄR BÅDE
HÅRD-
KOKT OCH
OKOKT
LINA MED
KROK
KRAM-
VÄNLIG
ÄR R
AKTUELL
MED I
HÖST
DET
MÄSKAS
FESTTÅG
SKIVA
SOM ÄR
INNE IGEN
RÄCKA
FRAM
KLO FÖR
NÖDIGA
BAK-
STRÖM
SÄTT ATT
BLI BRA
GENERAL
MOTORS
DET BÄR
MAN MED
USCH
OCH FY!
FOR
NÅLHÅL
REGGAE-
FÖRE-
GÅNGA-
RE
BLIR
FÅR SOM
INGET
FÅR
DJUR-
FÖRLED
ÄR TYP
SOM REA
HUR SOM
HELST
MAN-
DJURS-
HUS
SMILA
ANGÖR-
NINGS-
PLATS
PLATS
FÖR
RESER-
VERAD
SKROT-
NISSES
SON R
TALAT IN
POSSES-
SIVT
PRO-
NOMEN
TIO
FATTIG-
MANS-
KO
NUNAN
DET ÄR
ETT
ENSTAKA
FÖREMÅL