Av TOBIAS BURNESSON
Bild: ??
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

MED-
DELANDE
ATT TUM-
MA PÅ
HAR
LÄTT
ATT SE
RÖTT
IX
LYCKAS
MED
NÅGOT
MYGG
FÅR
ORKES-
TERN
SITTA I
KAN MAN
VÄL KAL-
LA HALS-
KOTA?
LÅNG-
DRAGNA
STRIDER
LÄGER
FÖR UNG-
DOMAR
MED FRI-
IDROTTS-
INTRESSE
C ANORD-
NAR
FEJOR
ARV I
KEDJE-
FORM
ÄR
JORD-
BRUKS-
FRÅGOR
BRUTTO-
NATIO-
NAL-
PRODUKT
NÅGOT
UPP-
DIKTAT
SPRIDER
SIG
SJUKT
SNABBT
KRAXIG
AV-
STÄNG-
DA
STÅN-
KADE
GÖR VAR-
VET PÅ
EN
TIMME
AV-
DRAGS-
SLAG
LAG-
KÄNS-
LAN
90-
GRADIG
BÅT-
PLATS
EN
GREN C
INNEHAR
DET
SVENSKA
REKOR-
DET I
FINSKA
KAMP-
VILJAN
TILL-
DELADES
C 2002
ÖMKAN
SÅDANA
FLYTTAR
OFTA
KVAST
OVUM
LÄR
RYMMA
CA 5 ML
GÄDD-
LINA
STÖR
BÖJ-
STÄLLE
FORM AV
VARA
RAGG-
MUNK
ER-
SATTE
UNDER-
AVDEL-
NINGEN
TYP NU
OÖNSKAD
SPRINGA
VINNARE
ANKLAGA
RITBORD
NOG-
GRANN
KLYKA
REST AV
EN DRÖM
ÖVER-
FYLLNAD
DEN HÅL-
LER STYR
PÅ FISKEN
VINNA
MASSOR

GLID
KOL
EN
KYRKANS
MAN
SKUTORT
TOPP-
KORT
MINDRE
HÖGA
SUGSAK
ÅKTE
MED
LAST
VILL STRE-
BER GÖRA
FOR FRAM
PÅ HÄST
FORN
DANSK
DEL
LIGGER
OGÄRNA
I
SOM
SAMMET
METALL-
STAV
VISKAS
BORT
KONCENT-
RERA
C HAR VUNNIT VM-
GULD (UTOMHUS)
TRE GÅNGER. I HEL-
SINGFORS SAMT...
VAR KRIS-
TIANIA
VIT
SKORPA
ÄR C
AKTUELL
MED I
RUTAN
LYNX
HÄLSO-
ANLÄGG-
NING
EFTER ATT C LAGT
NER SATSNINGEN
PÅ SIN PARADGREN,
SATSADE HON PÅ...
NOR-
DENS
APOS-
TEL
BRÅD-
DJUPA
MITT I
MELLAN
BÖR VAR
RYTTARE
KUNNA
FATTA?
MONOPOL
SILVER
VÄDRA
OLJE-
VÄXT
GÖRA
LED
TECKEN
SOM
ANGER
TON
BRÄD-
STAKET
REKLAM
KOTT-
TRÄD
DOMINE-
RADE C
LÄNGE
TOTALT
KANAL-
APPARAT
FÄRRE
ÄN FÅ
SÄNDER
NYTT
GLOBALT
SKYMF
INNEHAV
HÅRFINT
LOCKIG
EN DVÄRG
AV SJU
DET
KÄNNS
INTE BRA
I TANDEN
KAN MAN
VARA
ILLTJUT
DJUR
MED VOM
PARTISK
UT-
STICKARE
BLOD-
SUGARE
SPARKA
FJUTTIGT
KORT TID
MED REGN
SVANS-
LÖS
LADE
KORT
KNÄPP-
INSTRU-
MENT
EXIT
PRESS-
MISS
BÄR-
STÅNG
CELL
I ÖGA
LÅG
HAND
DEN SLITS
PÅ VÄGEN
NÄR MAN
GÅR
OTÄCKT
TV-
ANNON-
SÖR
DÄR
VANN
C OS-
GULD
BASKISK
REBELL-
GRUPP
OST-
KRYP
GJORDE
MJÖL
HÖJD-
PUNKT
HÅGLÖS-
HET
MED DET
ÄR
HUNDEN
BUNDEN
BETAR
BÄNKA