Av TOBIAS BURNESSON
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

FICK
NÅGOT
KLART
FÖR SIG
KAN MAN

HÅLLA
TILL MED
ÄR
DET
RÄKNA
UPP
SÅDANA
VERKAR
MED
HETTA
TAR SIG
I BRASAN
KANON-
FÖRETAG
VARA
NÅGON
NÅDIG
ÄR RÄTT
MÖS
DET ÄR
ÅTER-
KOMMAN-
DE
BÅL
KAN KOM-
MA FRÅN
GRENEN
OMDÖME
STRÄNG-
INSTRU-
MENT
ÄR GÅNG-
BART
SOM
GÅNGART
TYP AV
MES
PARTY
UNDER
ISEN
UT-
TRYCKS-
SÄTT
AGERA
NEJ-
SÄGARE
DET KAN
GÖRA
GOTT I
RÖKEN
BRÄD-
SPEL
STACKA-
REN
ÖVER-
MÅTTAN
TAL-
TRÄNGDA
TULL-
BÅT
SVÅR-
UTREDD
KNUT
PIPLÖSA
TANGENT-
INSTRU-
MENT