Av TOBIAS BURNESSON
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

GÖR
BESVÄR
AV VIKT
KAMELIOR
SKEPPS-
LJUS
SKA GÅ
UT
HAR BEN
OCH RYGG
EVIGHETS-
BLOMMOR
YTA PÅ
STÖRRE
OMRÅDE
FUL MIN
HEN ÄR
YNGRE
GER
SPÄNNING
TILL-
STÄLL-
NING
STYVNA
BLI
OKÄNS-
LIG
TA DET
LUGNT
AV
DETTA
BAK-
SLAG
VAJA
TORKAR
STOCK-
HOLM
ELDA UPP
FOLK
TAR SIG I
BRASAN
BASTANT
FARS-
GUBBEN
?
GLITT-
RIGT
ROCK-
SLAG
DEN ÄR
PIPIG
OCH
LJUDLIG
DEN MÅ
VARA
KORKAD
KAPAR
BLI
BÄTTRE
MED SIG