Av TOBIAS BURNESSON
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

FISK-
LEVER-
OLJA
SES FOLK
UPP-
TRÄDA I
GRUPP PÅ
DEN
ANSES
VARA EN
FUL FISK
GÖR
RACER-
BÅTAR
EN PENN
HAR
HUVUD
I
HALS
ANVÄNDA
SIG AV
"THE
FORCE" ?
KAN VARA
KNÄPPT
PÅ ÖVER-
KROPPEN
ACCEP-
TERA
DEN KAN
MAN SIT-
TA OCH
LJUGA PÅ
DINGE
SMÅ-
TUGG
JA OCH
NEJ
RUMS-
VARM
EKKNOG
HAN SOM
ÄR FAR
TILL
KYLO REN
KAJOR
NÄSORM
STÖRRE
ANSLAG
TYP NU
MED
SÅHÄR
ÖVER-
FYLL-
NAD
NÅGOT
SOM
BERÖR
SOM EN
AMÖBA
FLAM-
FÄRGADE
VIKARE
BODY-
GUARDS
TJUTA
BLÄNGER
GÅR PÅ
VATTEN
(I GAS-
FORM)
MOT-
VERKAR
MÖRKER
BEDRIVA
MJÖLK-
KO?
TOG TILL
MAN
ELLER
FRU
GÖR
FOLK
MED
MOBILER
BAK-
STRÖM-
MAR
KAPARE
OLYCK-
LIGTVIS
DRÖNARE
BO-
HAGS-
BOLAG
GJORDE
GENOM-
SUR
TYGHÅL
GRUNKA
PETA
IN EN
PINNE I
BRASAN
FÖRMÅR
MED ENS
MED PÅ
ANSE
KAN MAN
SE LÅNGT
MED
DJUR-
FETT
FÖRDE
BORT
DAM
LOCKAR
MED
RÖDA
LAPPAR