Av TOBIAS BURNESSON
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

FUNGE-
RAR PAPIL-
JOTTER
SOM
TJUR-
SKALLIG
I
HJÄRTAT
AV
NÅGOT
EN
KYRKANS
MAN
SPORRA
RÅN
FÅR KLIP-
PA TILL
KVINNOR
FASON
DILET-
TANT
VALUTAN
I JAPAN
SLAPPNA-
DE AV
KLÄ I TRÄ
SES MED
SAKTA
REPRES-
SALIER
VÄNTA
MED FÖR-
VÄNTAN
HUVUD-
SAK
KONDIS
TEFATET
ELÄN-
DIGA
PERIOD
HAR EN
KANAL
RÄKNAS
UT
ÄR ÖVER-
GÅENDE
STRÄNG
I CELL
SE
FRAMÅT
FÖRE-
NING
GÅR
GOD-
TAG-
BART
MAKT-
LÖSHET
PIPIGA
HAN I
ÅR-
TUSENDE
FALKEN
HEN SOM
SPILLDE
ÖGON-
DROPPAR