Av TOBIAS BURNESSON
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

BLIR EN
GLAD AV
ATT IN-
SPIRERA
LIND-
RINGEN
SNILLE
DET GER
RÄTT KON-
SISTENS
DEN DRAR
INTRODU-
CERADE
PÅ MARK-
NADEN
LAG-
VIDRIG
BRINGA

FALL
EMINIM-
LÅT OCH
FAN I
LÅTEN
I PASTIS
PUTS
BESTÅR
BÄRN-
STEN
AV
NÅLHÅL
KÄX
SJÄL
SAKNAR
KRÖKAR
UT-
LÖPARE
BLIR Ö
MED
LAND
TAMAND
HÖHÖG
VÄNTA
PÅ TUR
BALJAN
TILL-
TALAR
ADVO-
KAT-
PÄRON
INTE ENS
SÄLLAN
SKÅDAD
MANNEN
FRÅN
BARCE-
LONA
MITT I
BO
DEN FLYGER I LUFTEN