Av TOBIAS BURNESSON
Bild: TT
Om du stöter på något problem, vänligen maila support@burnessonikvadrat.se och beskriv ditt problem så bra du kan för support.
Ordhjälp

All form fields are required.

DET
ÄR
BÅGIGT
ÖVER-
TYGEL-
SE
AN-
LAGS-
LAGER
KYLT SOM
DRICKS
BEGRUN-
DAN
BITER
TÄR

KASSA
LOCKA
OCH
DRA
HELVE-
TICA
OCH
FUTURA
HAG-
BARDS
ÄLSKADE
SLÄPPS
UT BAK-
VÄGEN
BÖNAR
ASK-
KÄRLET
SKJUTER
MED
KÄRLEK
KNIPA
MANKE-
MANG
ÄR MAN
FRÅN FYN
SÅGA
ÄR STARK
FRONT
UT-
DRAGNA
JAMA-
REN
TVÅ
UTLOPP
I LÄDER-
KLÄDER
ÄR INTE
PÅ SIN
PLATS
AVSER
GJORDE
RÄVEN
ÖVER
ISEN
STEN-
HÖGAR